หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: กรมพัฒน์ฯ เสริมพลังผู้ประกอบการ OTOP สร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่ายทั่วประเทศ  (อ่าน 33 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 6 ก.ย. 21, 13:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม "จัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์และออนไลน์" เสริมพลังผู้ประกอบการ OTOP ด้านการตลาดออนไลน์ เร่งสร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบทั่วประเทศ พร้อมเชื่อมโยงช่องทางตลาดออฟไลน์และออนไลน์สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยุคใหม่ รองรับตลาดยุค New Normal…ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 30 ล้านบาท

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ OTOPที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทย แต่ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการทุกระดับทำให้ พฤติกรรมผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างมากโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนโดยนิยมเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ออนไลน์เป็นช่องทางการตลาดอันดับ 1 ของผู้ประกอบการทุกประเภทกรมฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ จึงได้ปรับรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOPให้หันมาดำเนินธุรกิจผ่านการตลาดออนไลน์มากขึ้นพร้อมสร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งรายเดิมและรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ตลาดออฟไลน์และออนไลน์ ในรูปแบบ Omni-Channelภายใต้แคมเปญ ‘Powered by DBD :เสริมพลังผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย’โดยจัดกิจกรรม ‘จัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์และออนไลน์’ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์สู่การเป็น Smart Digital OTOP เน้นส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดอบรมบ่มเพาะให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOPแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักการค้าออนไลน์มือใหม่ และหลักสูตรนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP ผ่านการพัฒนาเป็น Smart Digital OTOP รวมทั้งสิ้น 447 ราย

กิจกรรมที่ 2 สร้างต้นแบบผู้ประกอบการ OTOP ออนไลน์ชุมชนเข้มแข็ง (OTOP Seller SuccessStory)โดยให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดออนไลน์ ตั้งแต่ต้นทาง ถึง ปลายทางและอบรมให้ความรู้ด้านการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ชุมชนผู้ประกอบการ OTOP เพื่อให้ชุมชนสามารถต่อยอดจำหน่ายสินค้าไปยังช่องทางออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีชุมชนใน 6 ภูมิภาค รวมจำนวน 14 ชุมชน ได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบผู้ประกอบการ OTOP ออนไลน์ชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรมที่ 3 จัดหาและพัฒนาแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบโดยดำเนินการสำรวจแหล่งจำหน่ายที่มีศักยภาพทั้ง 77 จังหวัด กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ มาพัฒนาต่อยอดให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ต้นแบบ ให้เป็นช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีแหล่งจำหน่ายที่ผ่านการพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบ จำนวนทั้งสิ้น 159 แห่ง รวมทั้งได้คัดเลือกแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบที่ดีที่สุด จำนวน 15 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จ

กิจกรรมที่ 4 เชื่อมโยงช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์โดย

- จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการตลาด จำนวนกว่า 400 ราย กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ Modern Trade ผู้จัดจำหน่าย Trader/Buyer อาทิ คิงเพาเวอร์ เซ็นทรัล บิ๊กซี โลตัส เดอะมอลล์ ซีพีออลล์ฯลฯและแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาจำนวนกว่า 200 ราย เกิดการจับคู่ธุรกิจ จำนวนมากกว่า 300 คู่ธุรกิจ และสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 10 ล้านบาท

- จัดกิจกรรมเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์OTOP เข้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยประสานความร่วมมือกับe-Marketplace แพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้ประกอบกิจการขนส่ง และสถาบันการเงิน รวมจำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่Lazada Shopee Grab Lnwshopธนาคารกรุงไทย GiZTIX Kerry express Inter express 360 Truck และหางาน11 ล้อ ผลักดันและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 200 ร้านค้าเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านช่องทางwww.otopsmart.comภายใต้แคมเปญ‘ช้อปของไทย ใช้ของดี’โดยคาดว่าจะสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 20 ล้านบาท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนไทย ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 77 จังหวัดทั่วประเทศ แพลตฟอร์มออนไลน์ www.otopsmart.com รวมถึงช่องทางจำหน่ายของผู้ประกอบการชุมชนโดยตรง และช่วยประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการชุมชน ผลักดันตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนฝ่าวิกฤตโควิด-19 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานประเทศให้เข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5950 อีเมล : otop.dbd@gmail.com และ www.dbd.go.th


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม