หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ชาวหลักหกยื่นฟ้องหน่วยงานละเว้นและร่วมกันถมคลองเปรมประชากร  (อ่าน 50 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 30 เม.ย. 23, 17:05 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

นายภาณุเมศวร์ ศิรินรานันตร์ พร้อมประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวนหลายสิบคนได้เดินทางไปยังศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อยื่นฟ้องดำเนินคดีต่อ 6 หน่วยงานรัฐ ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมธนารักษ์ เทศบาลตำบลหลักหก สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด และ กรมชลประทาน ในกรณีการถมคลองเปรมประชากรเพื่อก่อสร้างบ้านมั่นคง

การฟ้องต่อศาลปกครองครั้งนี้มีชาวหลักหกจำนวน 130 คนได้ร่วมลงชื่อให้ดำเนินคดีต่อ 6 หน่วยงานดังกล่าว ด้วยเหตุผลหลักประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมศิลปกร และกรมเจ้าท่า ให้ถมดินและตอกเสาเข็มลงสู่คลองเปรมประชากรเพื่อขยายพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนและบ้านตามโครงการ ทั้งไม่จัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณริมคลองเปรมประชากร และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

ประเด็นที่ 2 คลองเปรมประชากร เป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน แต่กรมธนารักษ์กลับนำที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไปให้สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด เช่าทำประโยชน์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง

ประเด็นที่ 3 เทศบาลตำบลหลักหกเป็นหน่วยงานเจ้าของพื้นมีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การจัดการผังเมือง ตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แต่กลับเพิกเฉยไม่กำกับดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งยังได้อนุญาตให้สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด ดำเนินการก่อสร้างบ้านและถมดินลงสู่คลองเปรมประชากร การกระทำของเทศบาลตำบลหลักหกเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ริมคลองเปรมประชากรและผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

ประเด็นที่ 4 คลองเปรมประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน โดยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชลประทาน พุทธศักราช 2485 แต่กลับปล่อยปละละเลยหน้าที่ให้ทำการถมคลอง หรือการจัดให้มีสิ่งปลูกสร้างในคลอง ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ไม่เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน และไม่มีการปิดประกาศแต่อย่างใด เป็นการละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย ปล่อยให้อีก 5 หน่วยงานร่วมกันถมคลองเปรมประชากร กระทำการรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ รุกล้ำที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งกลางคลอง ปลูกสร้างบ้านในที่สาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกันซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ขอให้มีคำสั่งให้ พอช. และ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด ระงับการก่อสร้างบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านริมคลองเปรมประชากร ระยะที่2 และให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ระงับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งกลางคลองเปรมประชากร จากคลองบ้านใหม่ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ระยะที่ 2

2. ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของ เทศบาลตำบลหลักหก ที่อนุญาตให้ก่อสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าวของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด และเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 96/2563

3. ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสัญญาเช่าระหว่าง กรมธนารักษ์ผู้ให้เช่า กับ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด ผู้เช่า ตามหนังสือสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทะเบียนราชพัสดุที่ ปท. 796 เนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา

4. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ พอช. กรมโยธาธิการฯ เทศบาลตำบลหลักหก และสหกรณ์ฯ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำคลองเปรมประชากร ระยะที่ 2 ปรับสภาพคลองเปรมประชากรให้กลับสู่สภาพเดิม และฟื้นฟูสภาพลำคลองให้มีขีดความสามารถในการระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

5. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ พอช. กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมธนารักษ์ เทศบาลตำบลหลักหก และกรมชลประทาน จัดทำมาตรการเพื่อรองรับและดูแลประชาชนที่เคยอาศัยอยู่ริมคลองเปรมประชากร โดยการจัดการก่อสร้างหรือทำโครงการต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สภาพแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต โดยให้ประชาชนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการจัดการที่อยู่ร่วมกันได้

6. ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสัญญาเช่าระหว่าง กรมธนารักษ์ ผู้ให้เช่า กับผู้เช่ารายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคงในพื้นที่คลองเปรมประชากร ทั้งในเขตพื้นที่ปทุมธานี และที่เกี่ยวข้องตลอดแนวคลองเปรมประชากร ระยะทางรวม 50.80 กิโลเมตร เพื่อรักษาความกว้างของคลองเปรมประชากรไว้ที่ 50 เมตร

7. ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องปฏิบัติตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองประชากร และมีความเกี่ยวข้องกับการรุกล้ำคลองเปรมประชากร ตลอดแนวคลองเปรมประชากร ระยะทางรวม 50.80 กิโลเมตร เพื่อรักษาความกว้างคลองเปรมประชากรไว้ที่ 50 เมตร

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม