หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ก้าวสู่ปีที่ 14 จัดสัม  (อ่าน 73 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 3 ก.ย. 15, 15:17 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

"ITD" ฉลองครบรอบ 13 ปี ระดมผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ ถกปัญหาที่ท้าทายต่อการพัฒนาภายหลังปี 2558: ที่มีนัยต่อการค้าและการพัฒนาภายในประชาคมอาเซียน ชู 17 เป้าหมายหลัก การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาตินำขึ้นมาหารือ คาดจะได้ผลงานทางวิชาการ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และอาเซียนอย่างแน่นอน

2 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2558: นัยต่อการค้าและการพัฒนา ภายในประชาคมอาเซียน” (Post-2015 Development Challenges: Implications for Trade and Development for ASEAN Community)

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ The International Institute for Trade and Development (Public Organization) เรียกย่อว่า "ITD" เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 14 ของการก่อตั้ง ITD จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2558: นัยต่อการค้าและการพัฒนาภายในประชาคมอาเซียน (Post-2015 Development Challenges: Implication for Trade and Development in ASEAN Community) ขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่ว เพื่อเป็นการพัฒนาและสรุปประเด็นการพัฒนา สร้างความท้าทายใหม่ๆ ด้านการค้าและการพัฒนาประเทศและในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 ซึ่งจะนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทางวิชาการใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

สำหรับประเด็นการประชุม ได้หยิบยกเอาเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ที่จะสิ้นสุดลง ในปี 2558 ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดวาระการพัฒนาประเทศหลังปี 2558 ที่ยังคงเป้าหมายของการพัฒนาให้เป็นแบบยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาไปที่ 17 เป้าหมายหลัก ได้แก่ การขจัดความยากจน การขจัดความหิวโหย การมีสุขภาวะในการดำรงชีวิตที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ความเท่าเทียมทางเพศ การจัดการน้ำและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน การเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน การมีงานทำและการจ้างงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง การลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ การทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล การพิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศ การส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข และการเข้าถึงความยุติธรรม และ สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปลายปี 2558 อาเซียนจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา ได้แก่ (1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) (2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) (3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) ประชาคมอาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่อุบัติขึ้นภายหลังปี 2558 โดยเฉพาะด้านการค้าและการพัฒนา เช่น การเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานโลก การเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี การอำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ การมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว ปัญหาภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศสมาชิก การแพร่ระบาดของโรคทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัญหาการก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ การส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมและการสร้างความเท่าเทียม ลดช่องว่างระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก และการพัฒนาเพื่อบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ของสหประชาชาติต่อไป

“ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา สถาบันได้ผลิตผลงานและให้บริการทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินกิจกรรมจัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนาแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย และให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ และในปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่งที่สถาบันครบรอบ 13 ปี แห่งการจัดตั้ง จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงวิชาการและสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างความท้าทายด้านการค้าและการพัฒนาประเทศและในประชาคมอาเซียนต่อไป พร้อมกันนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสำคัญที่ผ่านมาของสถาบันฯ ด้านการวิจัยการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในบริเวณสถานที่จัดงานอีกด้วย”
ดร.กมลินทร์ กล่าวปิดท้ายnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม