หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: SACICT ส่งท้ายงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ยิ่งใหญ่  (อ่าน 15 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 15 ส.ค. 19, 10:51 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
SACICT ส่งท้ายงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ยิ่งใหญ่ ชวนชาวภาคใต้สัมผัสรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่า ร่วมสานต่องานหัตถศิลป์ไทย ไม่ให้เลือนหายจากแผ่นดิน ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา 14 - 18 สิงหาคม 2562 นี้


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมส่งท้าย งานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่าในงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน" สะท้อนรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไทยของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ พร้อมเปิดตัว SACICT Archive ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม ให้ชาวไทยได้ศึกษาค้นคว้า สานต่อคุณค่าต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันและเทรนด์ศิลปหัตกรรมโลก สร้างความเข้มแข็งรักษาภูมิปัญญาไม่ให้เลือนหายไปจากแผ่นดินไทย ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย ที่ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2562 นี้


นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสาน คุณค่าแห่งหัตถศิลป์ไทย และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้งานหัตถศิลป์ไทยมีความร่วมสมัย สามารถประยุกต์เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด Today Life’s Craft ตลอดจนยกระดับคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ไทย ให้ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดระดับสากล ภายใต้กลไกการทำงานเชิงรุก และปรากฏผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม


ทั้งนี้ SACICT ได้จัดกิจกรรม "SACICT Mobile Gallery 2019" จำลองหอนิทรรศการผลงานศิลปหัตถกรรมของ SACICT ออกสู่สาธารณะ ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน" สะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์หลากหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนและเชิดชูบุคคลที่มีองค์ความรู้เชิงช่าง ได้มีจุดยืนในการแสดงทักษะฝีมือและผลงานของตัวเองให้สังคมได้ประจักษ์ ทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทย ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจและรักในงานศิลปหัตถกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มาสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดตัวระบบ SACICT Archive ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม มาให้ผู้เข้าชมได้ทดลองใช้ เพื่อนำไปต่อยอดสู่ผลงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในปัจจุบัน


งาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ในครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานต่อเนื่องครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยภายในงาน จะแสดงให้เห็นถึงผลงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างขึ้นจากองค์ความรู้ อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากมือของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม สะท้อนถึงรากเหง้าและคุณค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน อีกทั้งยังจัดแสดงชิ้นงานที่ได้จากความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย ใน "โครงการ Cross Cultural Crafts" และชิ้นงานเชิงนวัตศิลป์ชั้นสูง จาก "โครงการ Signature" อีกด้วย


นางอัมพวัน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน SACICT Mobile Gallery จะช่วยให้คนไทยได้เห็นถึงรากเหง้าของภูมิปัญญาไทยได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะผลงานที่นำมาจัดแสดงจะทำให้เห็นถึงองค์ความรู้ของช่างฝีมือ ผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมรวมกัน เกิดเป็นผลงานที่สะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน การนำนิทรรศการของ SACICT มาให้ชาวสงขลาและพี่น้องประชาชนในภาคใต้รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านได้สัมผัส ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ถนนสายวัฒนธรรมที่มีสะท้อนภาพการร่วมอนุรักษ์ และรักษาความงดงามของเมืองสงขลาไว้อย่างสง่างาม และยังเป็นภาพสะท้อนของการหลอมรวมวัฒนธรรมดั้งเดิมและการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอย่างลงตัว


ที่สำคัญภายในงาน ยังได้มีการเปิดตัวระบบ SACICT Archive ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม รูปแบบการศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวบรวมองค์ความรู้ของ SACICT เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล Big Data ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกในหลากหลายมิติ ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงศิลปหัตถกรรมอย่างรอบด้าน สามารถนำ Data Analytic ไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังจัดแสดงพื้นที่จัดแสดงที่นำ หนังสือองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ ที่ SACICT รวบรวมองค์ความรู้และชิ้นงานศิลปหัตถกรรมจากทั่วประเทศมาให้คนไทยได้ศึกษาและเรียนรู้ โดยระบบ SACICT Archive และพื้นที่จัดแสดงหนังสือองค์ความรู้ จะเปิดให้ผู้เข้าชมงานได้เข้ามาศึกษาและสืบค้นข้อมูลตลอดระยะเวลาของการจัดงาน


ผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสกับกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 4 จะจัดแสดง ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sacict.or.th , Facebook Page : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) www.facebook.com/sacict และ SACICT Call Center : 1289
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  SACICT  SACICT Mobile Gallery  Sense of Siam 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม