หน้า : พิมพ์หน้านี้ - Download ฟรี หนังสือ “วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน”

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: sopon_pornchokch ที่ 7 ก.พ. 22, 13:40 น

Download ฟรี หนังสือ “วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน”


กระทู้: Download ฟรี หนังสือ “วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน”
เริ่มกระทู้โดย: sopon_pornchokch ที่ 7 ก.พ. 22, 13:40 น
Download ฟรี หนังสือ “วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน”
  AREA แถลง ฉบับที่ 102/2565: วันจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4
 

            ดร.โสภณ พรโชคชัย แจกหนังสือ “วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน” ฟรี โดยถือคติว่า “Knowledge Is Not Private Property” Download ได้ฟรี


            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอมอบหนังสือ “วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน” เพื่อเป็นอภินันทนาการแก่ท่านผู้มีอุปาระคุณทุกท่าน หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีสาระตามสมควร หนังสือเล่มนี้ไม่มีขายแบบเล่มท่านสามารถ download ได้ตาม link ในท้ายนี้ และหากท่านมีความประสงค์จะสนับสนุนมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย สามารถสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ท่านก็สามารถทำได้ โดยติดต่อ คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร. 02.295.3905 ต่อ 109

 

            โปรดคลิก Link นี้   https://bit.ly/3eVlGbQ  

            ดูรายการหนังสือทั้งหมดตาม link นี้ https://www.thaiappraisal.org/thai/journal/publication.php

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

https://bit.ly/3LdfKvm