หน้า : พิมพ์หน้านี้ - PEA ได้รับการรับรองระบบการจัดการนวัตกรรม มาตรฐานสากล ISO56002:2019

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: sr_news ที่ 8 ก.ย. 22, 00:26 น

PEA ได้รับการรับรองระบบการจัดการนวัตกรรม มาตรฐานสากล ISO56002:2019


กระทู้: PEA ได้รับการรับรองระบบการจัดการนวัตกรรม มาตรฐานสากล ISO56002:2019
เริ่มกระทู้โดย: sr_news ที่ 8 ก.ย. 22, 00:26 น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการรับรองระบบการจัดการนวัตกรรม มาตรฐานสากล ISO56002:2019 แห่งแรกของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตรรับรองระบบการจัดการนวัตกรรม มาตรฐานสากล ISO56002:2019 จากนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับการรับรองระบบการจัดการนวัตกรรมมาตรฐานสากล ISO56002:2019 Innovation Management System จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เป็นระบบที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมจากระบบ CEN/TS 16555-1:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานการดำเนินงานด้านนวัตกรรมแบบหนึ่งที่ถูกใช้อยู่ในภูมิภาคยุโรป เพื่อให้สามารถเป็นมาตรฐานที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของระบบการจัดการนวัตกรรมของ PEA ที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมมีความโดดเด่นและชนะเลิศรางวัลในระดับนานาชาติ การจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรม การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก สำหรับการทำแผนแม่บทด้านนวัตกรรม การแบ่งระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) การจัดสรรทรัพยากรเวลาให้กับการจัดทำนวัตกรรม ความร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดทำงานวิจัยต่างๆ การสื่อสารและขับเคลื่อนวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม ผ่านการประกวดนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอก
การดำเนินงานตามระบบการจัดการนวัตกรรมมาตรฐาน ISO56002:2019 Innovation
Management System ทำให้ PEA สามารถบรรลุเป้าหมายตาม Innovation Road Map ระยะสั้นปี 2565ยกระดับมาตรการการจัดการนวัตกรรมทั้งโครงสร้างและระบบ ในงานด้านนวัตกรรม ธุรกิจปัจจุบัน และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Innovation Standardization) ตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรม ปี 2565-2569 ซึ่งจะช่วยยกระดับการจัดการด้านนวัตกรรมให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและนำองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้องค์กรปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและเพื่อศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์