หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มูลนิธิเอสซีจีมอบทุน “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” เรียนฟรี 5 ปี ไม่มีภาระผูกพัน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องเด็กเรียน-เรียนต่อ => ข้อความที่เริ่มโดย: anleein ที่ 17 เม.ย. 17, 16:02 น

มูลนิธิเอสซีจีมอบทุน “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” เรียนฟรี 5 ปี ไม่มีภาระผูกพัน


กระทู้: มูลนิธิเอสซีจีมอบทุน “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” เรียนฟรี 5 ปี ไม่มีภาระผูกพัน
เริ่มกระทู้โดย: anleein ที่ 17 เม.ย. 17, 16:02 น
ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนแรงงานวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษาจำนวนมาก ตามแนวทางการพัฒนากำลังคน หรือการปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ จะต้องมีการสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ที่จบในระดับอาชีวศึกษาถึง 1.99 ล้านคน เพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว
ทั้งนี้ “มูลนิธิเอสซีจี” เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคน รวมถึงส่งเสริมโอกาสสำหรับเยาวชนที่สนใจเรียนในสายอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีความขยันหมั่นเพียร มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)  ม.1 - ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7 และสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืนแล้ว ยังเป็นทุนต่อเนื่องไปจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า นอกจากมูลนิธิฯ จะให้ทุนสนับสนุนแล้ว  ยังมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้พวกเขาเป็นทั้งคนเก่งและคนดี โดยได้วางแผนดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนฯ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ในการทำงานของน้อง ๆ ในอนาคต

“อาชีวะมีหลักสูตรให้น้อง ๆ เลือกเรียนได้หลากหลาย เรียนตามความชอบความถนัดและได้ลงมือทำจริง มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติทักษะอย่างเข้มข้น รวมถึงมีการร่วมมือกับสถานประกอบการจัดหลักสูตร การเรียนการสอนแบบทวิภาคี ทำให้มีโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการ ด้วยปัจจัยข้างต้นประกอบกับความขยั่นหมั่นเพียรของน้อง ๆ จะส่งผลให้น้อง ๆ เป็นผู้มีทักษะความสามารถ เป็นอาชีวะฝีมือชนที่มีคุณภาพ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ การได้ลงมือทำจริงตั้งแต่ยังเรียน เป็นเส้นทางลัดที่สายอาชีพมอบให้ระหว่างทางโดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ” กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าว

ด้าน น้องแพรว – ศาธิดา ผาสุข นักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ปวช. 2 สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้เผยถึงความรู้สึกในการเลือกเรียนอาชีวะว่าที่เลือกเรียนอาชีวะในสาขาการท่องเที่ยว เพราะอยากเป็นไกด์นำเที่ยว อยากเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมของคนไทยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จัก

“การเรียนอาชีวะในสายบริการ สามารถสร้างยิ้มให้คนอื่นมีความสุข  ได้บอกเล่าเรื่องราวดี ๆ ของเมืองไทยให้เป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้น ทำให้หนูมีความสุขกับการเรียน และอยากฝึกฝนตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาด้านการจัดนำเที่ยว และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยวระดับภาค ภาคเหนือ  แม้จะไม่ชนะ แต่ก็เป็นโอกาสดีที่ได้นำทักษะที่ได้จากการเรียนมาใช้ อะไรที่เป็นข้อบกพร่องก็จะนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น นอกจากจะได้เรียนอาชีวะในสาขาที่ชอบแล้ว ยังได้รับโอกาสที่ดีจากมูลนิธิเอสซีจี ให้ทุนการศึกษา ช่วยให้หนูมีเงินทุนในการเรียน ซื้ออุปกรณ์การเรียน แบ่งเบาภาระของครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้นมูลนิธิฯ ยังมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้ได้ทำ เรียกได้ว่าเปิดโลกทัศน์ของหนูเป็นอย่างมาก หนูได้ไปทัศนศึกษาชมการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะ ภูมิใจกับนักเรียนอาชีวะที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับสากล และยังได้รับแรงบันดาลใจในการฝึกฝนพัฒนาทักษะของตนเอง เผื่อว่าในอนาคตอาจมีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันบ้าง” น้องแพรว กล่าว

ฟาก น้องอาร์ต เมธี ขำพวง นักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ในระดับชั้นปวช.  3  สาขาช่างกลโรงงาน วิทยาการอาชีพบางสะพาน และเตรียมจะศึกษาต่อในระดับ ปวส. 1 ซึ่งยังคงได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง เพราะการเรียนดีไม่มีตก เทอมล่าสุดสามารถทำเกรดเฉลี่ยได้สูงถึง 4.00 โดยนอกจากจะเรียนเก่งแล้ว  ยังเป็นคนดีที่น่านำไปเป็นแบบอย่าง เพราะชื่นชอบการทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นอย่างมาก

“ผมมักหาโอกาสทำกิจกรรมจิตอาสาอยู่เรื่อยๆ ครับ ไม่ว่าจะเป็น สร้างสนามเด็กเล่น ทำความสะอาดชุมชน สร้างฝาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม หากทางมูลนิธิฯ มีกิจกรรมจิตอาสาก็จะไปร่วมทุกครั้งครับ เพราะผมก็ได้รับโอกาสจากมูลนิธิฯ  ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้เป็นอย่างมาก ผมเลยรู้ว่าความรู้สึกของคนที่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อนมันมีค่ามากแค่ไหน เมื่อมีโอกาสจึงอยากจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นบ้างครับ และยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมนำเอาทักษะความชำนาญในการเรียนสายอาชีวะของตนเองมาใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่น ผมจะยิ่งภูมิใจมาก เพราะมันยิ่งทำให้ผมมั่นใจว่า ผมเป็นอาชีวะฝีมือชนที่ทำประโยชน์ให้สังคมได้ครับ” น้องอาร์ต กล่าว

   สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครขอรับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ โดยมูลนิธิเอสซีจี  สามารถเข้าไปดูกติกาเงื่อนไขการสมัครพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.scgfoundation.org/อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 586 1475, 02 586 5506