หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) รอบโควต้า

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: พี่มาบอกข่าว!! ที่ 22 ม.ค. 19, 10:24 น

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) รอบโควต้า


กระทู้: รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) รอบโควต้า
เริ่มกระทู้โดย: พี่มาบอกข่าว!! ที่ 22 ม.ค. 19, 10:24 น
 q*062
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (รอบ Quota)
*รหัสวิชาเลือก สาขาศิลปะภาพยนตร์
- 9303 แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production)
- 9304 แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ (Applied Performing Art)
*รหัสวิชาเลือก สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
- 9305 การออกแบบดิจิทัล (Digital Design)
- 9306 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
สามารถสมัครได้เลยตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. -23 มี.ค. 62 ตามลิ้งนี้ admission.ssru.ac.th  หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918 ลิ้งค์ประชาสัมพันธ์รับสมัคร https://docs.google.com/forms/d/1XRz1QhDfD727OnVE3IkjCs4KC4QmW3UmswlL2Xe42_I/edit


คุณสมบัติรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม รอบที่ 2 (รอบ Quota)
1.ผู้สมัครทุกหลักสูตรต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ในระดับมัธยมตอนปลายสายสามัญเท่านั้น
(ไม่รับเทียบเท่า กศน.หรือ ปวช.)
2.ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และความสามารถที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก หรือมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านการสร้างภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล  การออกแบบดิจิทัล และ การตลาดดิจิทัล
3.ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง